Oblastní charita Sušice

Jsme nezisková organizace, poskytující již od roku 2001 služby sociální péče a prevence a ostatní doplňkové činnosti lidem, kteří se ocitají v obtížných životních situacích v Plzeňském kraji.

Za pečovatelskou službu jsme v roce 2005 obdrželi ocenění Cena kvality v sociální péči za poskytování neústavních služeb.

Našimi klienty jsou senioři, osoby se zdravotním postižením, lidé s chronickým onemocněním, kteří žijí ve městěch a zejména v obcích na Sušicku, Kašperskohorsku, Železnorudsku, Čachrově a Nalžovských Horách.  
Na veškerou činnost získáváme finanční prostředky vlastními silami.

Jaké poskytujeme služby?

Pečovatelská služba

Poskytuje péči seniorům
a osobám se zdravotním postižením. Osobní péče, hygiena, nákupy, zajištění a podávání obědů, úklid, poradenství, doprovod
k lékaři a mnoho dalších služeb pomáhají denně zajistit naše pečovatelky lidem, kteří již nejsou soběstační a potřebují pomoci. 

Odlehčovací služby

Starat se o svoje blízké a zajišťovat jim péči
je náročné fyzicky
i psychicky. Odlehčovací služba pomáhá všem pečujícím, kteří se o blízké starají. Naše pečovatelky je mohou zastoupit
v době, kdy jsou
v zaměstnání nebo nemohou s pečovanou osobou být.

Aktivizační služby

Zdravotní cvičení, tvořivé dílny, trénink paměti, společenské hry, zahradní terapie, exkurze, výlety, přednášky, vzdělávací programy, práce s počítačem,  univerzita třetího věku a další aktivity slouží seniorům k udržování společenských kontaktů a aktivního způsobu života. 

Odborné poradenství

Služby sociální poradny využívají především rodiny s dětmi v nouzi, matky samoživitelky nebo lidé, kteří se ocitly nebo jsou
v tíživé životní situaci.
Díky službám sociální poradny se lidé mohou lépe zorientovat ve své situaci a začít ji společně se sociálním pracovníkem aktivně řešit. 

Naše další navazující projekty

Sociálně integrační byty (SIB)

Byty (SIB)  jsou určeny lidem, kteří se ocitli bez bydlení a potřebují dočasnou pomoc. Výhodné nájemné umožňuje klientovi např. splácet dluhy, získat práci, atp. Maximální doba pronájmu je 1 rok. Během této doby aktivně s klienty spolupracujeme v Sociální poradně Racek.

Jonáš volnočasový 
klub pro děti
a mládež

Provozujeme volnočasový kluby pro děti, Jonáš na Kašperských Horách. Je určen dětem, které nemají tou dobou žádnou aktivitu a chtějí svůj čas strávit aktivně, poznat nové kamarády a něco se naučit. Vstup je zdarma a je tedy dostupný všem.

Sbírka
potravin
2x ročně

Potravinová pomoc je určena lidem, kteří se ocitají v akutní nebo dlouhodobé nouzi. Balíčky potravinové pomoci a drogerie mohou využít jednotlivci, rodiny v nouzi, matky s dětmi i senioři ohrožení chudobou.  Klienti současně  využívají poradenství.

Půjčovna zdravotních pomůcek

Kompenzační a zdravotní pomůcky (polohovací postele, vozíky, chodítka, aj.), vysoušeče vzduchu a jiný materiál půjčuje charita lidem, kteří potřebují dočasně vyřešit nepříznivou situaci. Půjčovné je zpoplatněno a příjem pomáhá dofinancovat služby.

Kontakty na vedoucí služeb

Štěpánka Brabcová - 731 402 910
 

Chcete podpořit naši organizaci ?

Co říkají fakta...

Naše služby poskytujeme 19 let v Sušici, Kašperských Horách, Kolinci a Železné Rudě.
Celkem dojíždíme do 37 obcí Plzeňského kraje. 

Často jsou to i odlehlá místa na Šumavě, kde žijí senioři osaměle. Všude tam ale žijí lidé,
kteří potřebují pomoci s činnostmi, na které už sami nestačí.
Ročně pravidelně využije tyto služby péče průměrně 200 osob. 

Služby poradny využívají převážně rodiny s dětmi v nouzi, matky samoživitelky, senioři
a ostatní lidé, kteří se ocitli v těžké životní situaci.

Pomáháme všude tam, kde nás lidé potřebují.