PROSTOR
kulturně – vzdělávací centrum

Jeho provoz byl zahájen 1. 10. 2017 a ukončen 1.1.2020. Byl dlouhodobým komunitním projektem Oblastní charity Sušice. 


 

Realizované akce

Výroba adventních věnců

Výroba adventních věnců

Tradiční kreativní dílna.

Dětský klub Velryba

Dětský klub Velryba

Slavnostní otevření dětského klubu.

Oslava boje za svobodu a demokracii

Oslava boje za svobodu a demokracii

Tematická výstava a debata v rámci připomenutí 17.11.

Svatomartinská procházka se světýlky

Svatomartinská procházka se světýlky

Každoroční akce pro děti, rodiče i prarodiče.

Výroba lampionů na Svatomartinskou procházku

Výroba lampionů na Svatomartinskou procházku

Cestovatelská přednáška.

Šťastné a spokojené vztahy

Šťastné a spokojené vztahy

Psychologická přednáška.

Saša jede  na kole přes Tibet - a nejen tam

Saša jede na kole přes Tibet - a nejen tam

Cestovatelská přednáška.

Gerontooblek - zážitkový workshop

Gerontooblek - zážitkový workshop

Vzdělávací akce pro školy a veřejnost.

Hlasová a malovací slavnost

Hlasová a malovací slavnost

Kreativní dílna Milli Janatkové.

Aktivity v Prostoru

VZDĚLÁVACÍ AKCE
Realizace vzdělávacích akcí a přednášek pro školy, veřejnost i zaměstnance charity.

UMĚNÍ
Výstavy umělců, hudební vystoupení, kreativní dílny, poetické večery. setkání s umělci.

TVOŘIVÉ DÍLNY
Pravidelné kurzy, jednorázové workshopy, dílny pro MŠ, ZŠ, veřejnost.

PROSTOR PRO DĚTI
Volnočasový klub Velryba, každou středu od 14-17 hod., určený dětem ve věku 6-15 let.

PROJEKCE
Tematické projekce pro školy i veřejnost, Festival jeden svět,
projekce v rámci besed.

BESEDY
Setkávání, besedy, možnost dialogu, připomenutí historické události, setkání s pamětníky, apod.

PROSTOR PRO STUDENTY
Poskytujeme prostor pro akce a projekty studentů ZŠ, Gymnázia Sušice, atd. 

DOBROVOLNICTVÍ
Prostor je také kontantním místem pro dobrovolnické akce realizované Oblastní charitou Sušice.

VLASTNÍ NÁPAD
Podporujeme vlastní nápady, Prostor si lze pronajmout na jeho realizaci. Cena pronájmu je 150 Kč/hod.

PROJEKTY PROSTORu

PROSTOR PRO UMĚNÍ

Cílem projektu je realizovat hudební vystoupení, výtvarné výstavy, výtvarné dílny, pravidelná setkávání s básníky a literáty, realizaci projekcí dokumentárních filmů, apod. 

Chceme podpořit místní umělce a dát jim prostor k setkání s veřejností.  Výběr umělců je sestaven tak, aby byla nabídka pestrá a umožnila i setkání s méně známými žánry a formami. 

HUDEBNÍ DOTEKY 

Projekt je zaměřený na realizaci hudebních vystoupení a hlasových nebo hudebních dílen.
Mimo samotné hudební zážitky podporujeme projekty, ve kterých mohou účastníci nacházet a zkoušet vlastní potenciál a kvality a rámci práce s hlasem. 

PROSTOR PRO DĚTI

Prostor je využíván pravidelně studenty pro jejich neformální setkávání a školní akce.

V rámci projektu realizujeme také vzdělávací akce, výtvarné dílny pro děti z místních MŠ a ZŠ
a volnočasový klub Velryba. 

KLUB VELRYBA

Volnočasový klub pro děti ZŠ tedy 6-15 let je určen všem dětem, které chtějí svůj mimoškolní čas trávit aktivně a na bezpečném místě. Je vhodný i pro děti, které nenavštěvují sškolní družinu a čekají na autobus či rodiče. Není nutné chodit pravidelně a vstup je zdarma. Klub je otevřen vždy každou středu od 14-16 hod v PROSTORu, Lerchova ul 926 v Sušici. 

ADVENT A VÁNOCE CHARITY 

V Prostoru také probíhají akce spojené s každoročním projektem Advent a Vánoce charity. Výroba lampionů, Svatomartinská procházka,  dílny na výrobu adventních věnců a dekorací, adventní koncert, to vše jsou akce, které mají tradici a umožňují předvánoční setkávání.

Každoročně se účastníme adventního trhu, kde je pro všechny připravena "Polévka pro souseda" a realizujeme akci Příchod Tří králů. 

Podporují nás

Projekty Oblastní charity Sušice by nebylo možné realizovat bez finanční podpory. Poděkování patří také spolupracujícím organizacím a sušickým podnikatelům či firmám, kteří s charitou dlouhodobě spolupracují nebo poskytují slevy na materiál nebo služby.