Adventní koncert

Vánoční setkání a adventní koncert.

Adventní koncert charity

Každoroční akce charity, na kterou pravidelně přichází mnoho účastníků z řad dospělých, ale i dětí.  V letošním programu nechybělo vystoupení dětí ze ZŠ T.G.M. pod vedením paní učitelky Hanky Šiškové. Společně jsem si pak s dětmi zazpívali vánoční koledy a závěr večera patřil hudebnímu vystoupení Vojty Violinist.  

Akce proběhla v rámci projektu ADVENT A VÁNOCE CHARITY 2018.