Příchod Tří králů

Tradiční akce na sušickém náměstí.

Příchod Tří králů na sušické náměstí 

C+M+B+2019 
(Christus mansionem benedicat)
Tři králové přišli opět mezi nás a přinesli své dary - zlato, kadidlo a myrhu právě narozenému Kristu. Slavnostně jsme tak zahájili charitativní Tříkrálovou sbírku na pomoc potřebným, která na Sušicku probíhá již od roku 2001. Akci pořádala Oblastní charita Sušice za podpory Města Sušice. Děkujeme všem přítomným za vytvoření krásné atmosféry pěveckému sboru Svatobor, králům z Jezdecké stáje Legacy Buršice, dětem ze ZŠ T.G.M Sušice, farnosti Sušice, Věře Marešové a dalším účinkujícím. Kateřině Fuksové děkujeme za tyto zaslané fotografie. Požehnaný nový rok a děkujeme, že myslíte na druhé.

Akce proběhla v rámci projektu ADVENT A VÁNOCE CHARITY 2018.