Projekty pro charitu

Všechny projekty Oblastní charity Sušice mají za cíl
pomáhat, inspirovat, podporovat vzdělávání a spolupráci. 

Oblastní charita Sušice

Je od roku 2001 poskytovatelem sociálních služeb v Sušici a okolních obcích. 

Pečovatelky denně pečují v domácnostech o seniory a osoby se zdravotním postižením. Poskytujeme také poradenství
a pomoc osobám v nouzi.

Střediska Oblastní charity jsou v Sušici, Kolinci, Kašperských horách a Železné rudě.

Prostor

byl dlouhodobým projektem Oblastní charity Sušice a jeho činnost byla zahájena 1.10.2017 a ukončena 1.1.2020.