top of page
20240425_120050.jpg

Pro-Charitu servis s.r.o.

Usilujeme o plnou integraci zdravotně znevýhodněných.

Dceřiná společnost založená Oblastní charitou Červený Kostelec s cílem  vytvářet důstojná pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením.

Poslání

Integrace osob se zdravotním omezením do pracovního procesu a podpora jejich sociálního začleňování 

Předcházení jejich ohrožení dlouhodobou nezaměstnaností

Podpora Oblastní charity Červený Kostelec a jejích sociálních a zdravotních služeb 

Výroba / služby

Služby

Areál Žireč

Navštivte jedinečné cyklomuzeum, bylinkovou kavárnu Café Damián a prastarou bylinkovou zahrádku Josefa Kamela. 

V areálu vás budou obsluhovat zaměstnanci našeho sociálního podniku. Jsou to osoby se sníženou pracovní schopností. Proto prosíme, mějte pro ty, kteří vás budou obsluhovat, pochopení.

 

Svojí návštěvou navíc podpoříte vážně nemocné.

V areálu bývalé jezuitské rezidence sídlí jedna ze služeb Oblastní charity Červený Kostelec - Domov sv. Josefa. Jedná se o dosud jediné lůžkové zařízení v ČR pro vážně nemocné roztroušenou sklerózou.

pro-charita (10).png
pro-charita (5).png

Café Damián Žireč

Kavárna Café Damián je střediskem, kde se lidé mají možnost propojit nejvíce, a spolu s Bylinkovou zahradou a cyklo muzeem k nám přivádí spoustu lidí “zvenku”. Tento prostor dává nahlédnout úskalí jak nemoci, tak zdravotnímu omezení a zároveň lidské síle, tvořivosti a naději.

Původní myšlenka byla vytvořit společenský prostor, s možností dát si kávu se svými blízkými, pro klienty Domova sv. Josefa a ta se rozrostla do téměř běžného kavárenského provozu. Jediný rozdíl nyní je, že tu můžete potkat spoustu lidí na vozíčku. V současné době v naší kavárně dáváme prostor pro práci až 7 zaměstnancům s hendikepem.

Bistro Josef

Nacházíme se ve vstupním prostoru Domu sv. Josefa. V budově bývalé jezuitské rezidence. V místech, kde se psala historie. V místech, které bylo za jedné z majitelek, Marie Magdalény Trčkové, ještě před vstupním vchodem. Svého času býval totiž objekt renesanční. Ale již za majetnictví jezuitů (1636-1773) se celá rezidence začala pomalu měnit na barokní. 

bistro josef1.png
pro-charita (15).png

Cyklomuzeum Žireč

Celoživotní dílo vášnivého sběratele

Vzpomínáte na své první kolo? A co starý dobrý Favorit, na kterém jel Váš dědeček Závodu Míru? To vše a ještě mnohem víc uvidíte v expozici cyklomuzea. Čeká na Vás impozantní přehlídka více než 200 bicyklů a asi 30 dětských vozítek.

Muzeum historie cyklistiky naleznete v budově bývalé barokní sýpky na konci krajinářského parku Domova sv. Josefa. Původně, v období vlády Josefa II. sloužila jako sklad obilí pro případ, že by byl nedostatek úrody.

Kuchyně Červený Kostelec

V červenokostelecké kuchyni, která se nachází v budově Hospice Anežky České, připravujeme stravu každý den po celý týden. Naší činností je primárně zajištění celodenní stravy pro pacienty Hospice. Ve všední dny klientům nabízíme výběr ze tří druhů jídel + dva druhy diet.

 

O víkendovém provozu je výběr zúžen na jeden druh hlavního jídla a diety. Největší odběrateli našich služeb je Charitní pečovatelská služba Červený Kostelec, která zajišťuje stravu pro klienty, které mají v péči.

pro-charita (9).png
kuchyne2.png

Kuchyně Žireč

V žirečské kuchyni, která se nachází v budově bývalé prodejny Jednota v Žirči u Dvora Králové nad Labem, připravujeme stravu každý den po celý týden.  Naší činností je primárně zajištění celodenní stravy pro klienty a pacienty Domova sv. Josefa. Ve všední dny klientům nabízíme výběr ze dvou druhů jídel + pro vegetariány a diety. O víkendovém provozu je jeden druh hlavního jídla a diety. 

 

Nabízíme možnost odebírání obědů pro veřejnost a také možnost pravidelných rozvozů obědů do firem.

Prádelna

Nová prádelna v Žirči u Dvora Králové nad Labem Vám nabízí nejen praní a žehlení prádla za přijatelné ceny, ale také drobné opravy Vašeho prádla a dopravu při pravidelné zakázce zcela ZDARMA. Naše pradleny perou v profesionálních pračkách značky Primus, a to každý den dle potřeb zákazníků.  Naší prioritou je preciznost, spolehlivost a osobní přístup ke každému zákazníkovi.

pro-charita (8).png

Reference

Svou nabídku výrobků, služeb i obchodovaného sortimentu (zejména spotřebního materiálu) zaměřujeme především na zákazníky z oblasti zdravotnictví a sféry sociálních služeb (nemocnice, sanatoria, domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou apod.).

 

Naši významní odběratelé:

Aktuality

bottom of page