Projekty pro charitu

Všechny projekty Oblastní charity Sušice mají za cíl
pomáhat, inspirovat, podporovat vzdělávání a spolupráci. 

Oblastní charita Sušice

Je od roku 2001 poskytovatelem sociálních služeb v Sušici a okolních obcích. 

Pečovatelky denně pečují v domácnostech o seniory a osoby se zdravotním postižením. Poskytujeme také poradenství
a pomoc osobám v nouzi.

Střediska Oblastní charity jsou v Sušici, Kolinci, Kašperských horách a Železné rudě.

Prostor

je dlouhodobým projektem Oblastní charity Sušice a jeho činnost byla zahájena 1.10.2017.
Hlavním smyslem je realizace vzdělávacích a kulturních akcí pro děti, mládež a širokou veřejnost. PROSTOR si také mohou pronajmout jednotlivci i organizace, školy, apod. pro svou vlastní akci, školení, kulturní akci.

Dobrý obchod

je další projektem,  který bude zaměřen na podporu místních kreativních výrobců, prodej ekovýrobků, vybrané literatury z oblasti péče, psychologie a duchovního rozvoje apod. Předpokládaný termín realizace je jaro 2019. 

Zajímá Vás co je nového?