top of page
o%20nas%20pro-charitu%20cerveny%20kostelec_edited.jpg

O NÁS

Zaměřujeme se na zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob.

Poslání & historie

Sociální podnik Pro-Charitu servis s.r.o. je podnik integrující osoby se zdravotním omezením zpět do pracovního procesu.

 

Celkem zaměstnáváme 75 osob, z nichž je 64 se zdravotním omezením. Nejde nám pouze o vytváření pracovních příležitostí pro OZP, ale usilujeme o jejich plnohodnotnou integraci.

V provozu máme střediska dvou kuchyní, prádelnu, údržbářskou dílnu a v neposlední řadě kavárnu Café Damián, Bistro Josef, Bylinkovou zahradu a největší Cyklomuzeum s expozicí historie cyklistiky. Téměř všechna střediska se nacházejí v areálu Domova sv. Josefa. Vzniká zde tak prostor, kde se spolu na jednom poli potkávají lidé zdraví, nemocní a lidé se zdravotním omezením snažící se plně začlenit zpět do společnosti.

Kavárna Café Damián je střediskem, kde se lidé mají možnost propojit nejvíce, a spolu s Bylinkovou zahradou a cyklo muzeem k nám přivádějí spoustu lidí “zvenku”. Tento prostor dává nahlédnout úskalí jak nemoci, tak zdravotnímu omezení a zároveň lidské síle, tvořivosti a naději.

V kuchyních vaříme především pro klienty a zaměstnance Oblastní charity a Domova sv. Josefa, ale obědy si objednávají i lidé z okolí. V naší prádelně Labe pereme menší i větší objednávky hotelů, restaurací, a i menších klientů z širšího okolí.

Více se dozvíte v naší nabídce

Hledáme stále nové kolegy, kterým chceme dát příležitost ukázat své schopnosti a přispět k našemu týmu. Pokud máte zájem se k nám připojit nebo se dozvědět více o tom, co děláme, neváhejte nás kontaktovat.

Náhradní plnění - možnost, kvóta, kontakt...

Deklarace principů sociálního podniku Pro-Charitu servis s.r.o. 

Společnost Pro-Charitu servis s.r.o. se hlásí k principům sociálního podnikání. Jejím cílem je zaměstnávat minimálně 50 % (padesát procent) zaměstnanců ze skupiny osob se zdravotním postižením a integrovat osoby ohrožené sociálním vyloučením do pracovního procesu. Pracovní podmínky jsou přizpůsobovány individuálním potřebám a omezením těchto pracovníků. 

Společnost podporuje komunitní život v regionu měst Dvora Králové nad Labem a Červeného Kostelce a jejich okolí. Spolupracuje zejména s neziskovými organizacemi pracujícími ve zdravotnictví a sociální oblasti a místními firmami i jednotlivci. Společnost se podílí na přípravě benefičních akcí, kde se pracovníci setkávají s návštěvníky těchto akcí. 

Jednotlivé části společnosti jsou řízeny vedoucími, kteří pracují se zaměstnanci metodicky i terapeuticky a zapojují jednotlivé pracovníky do aktivit v rámci sociálního podniku a formou pravidelné osobní komunikace i společných pracovních porad je zapojují do rozhodovacích procesů a vývoje společnosti. 

Principy sociálního podnikání velmi rezonují s principy udržitelného rozvoje a ekologického přístupu. Při naší výrobě přistupujeme s respektem k životnímu prostředí, zpracováváme BIO plodiny, obaly našich produktů jsou z recyklovatelných materiálů, rozvíjíme sociální zemědělství. Ve všech našich provozovnách myslíme ekologicky, šetříme papírem a důsledně dodržujeme třídění odpadů. 

Dosažení veřejného prospěchu je stejně důležité jako dosažení zisku. Minimálně 51 % (padesát jedna procent) vytvořeného zisku je použito pro další rozvoj společnosti. 

Fotogalerie

bottom of page